kønsidentitet speed dating spørgsmål

Det kan være alt lige fra CERNs partikelaccelerator til kønsidentitet . overfladiske spørgsmål som ”hvilken skole kom- mer du fra” .. Det var alt fra speeddating.
Formen på legen foregår som speed - dating. Alle deltagere i de to Nogle spørgsmål tager kortere tid end 30 sekunder, nogle længere. Brug en klokke eller   Mangler: kønsidentitet.
Sådan kunne spørgsmålet lyde fra en del af kulturens verden, der måske .. m.v. med titler såsom ”Landskamp i ligestilling”, ”Demokratisk speeddating ”, .. Temaer kan eksempelvis være kønsidentitet, værkers ægthed og hvad gør et værk til.
Meget tyder på, at det er selve den måde, de to kunstarter integreres på, der forhindrer en afvisning, som ellers sandsynligvis ville have fundet sted. Film X on the road. Gimle har også udviklet sig i dette projekt. Derudover bruger Camp X mange ressourcer på at inddrage publikum i teatrets daglige liv. Det kunne være interessant at se på, om nogle af de metoder kunne udbredes også til andre kulturinstitutioner, der ønsker at henvende sig til en ung målgruppe. Projektet har kønsidentitet speed dating spørgsmål også en oplevelsesøkonomisk dimension. Næsten alle lærerne i evalueringen vurderede, at Unge og PlaySpots er et godt og vigtigt undervisningskoncept, og at projektet indeholder spændende muligheder for en anderledes måde at arbejde på. kønsidentitet speed dating spørgsmål