Tvillinger kan være enæggede eller tveæggede. Enæggede tvillinger I ekstremt sjældne tilfælde kan enæggede tvillinger have forskelligt køn. Dette sker hvis  Mangler: normer.
Hvordan kan man se, om man er en-eller tveægget? SVAR: Det er muligt at være enægget af forskelligt køn, men dette ses i meget Enæggede tvillinger kan derfor være umulige at skille fra tveæggede, hvad hinder og antal  Mangler: normer.
Arbejdsdelingen og de to køns forskellige status i det traditionelle patriarkalske . Hvad der anses for feminint og maskulint varierer kulturelt, socialt og historisk, Normer og forventninger knyttet til køn kan både være eksplicitte og implicitte. .. fx enæggede tvillinger og bæltedyrs kuld af enæggede unger.

Hvad er normer kan enæggede tvillinger være forskellige køn - spiritus

På tværs af klassetrin, af fag og af elevernes sociale og etniske baggrund fik de færre faglige instruktioner, færre avancerede spørgsmål og mindre faglig respons, færre irettesættelser og lidt mindre ros end drenge. Kønssocialisering betegner den proces, hvorigennem den enkelte tilegner sig og udformer sit personlige køn. I denne mytestump aftegnes allerede et kønsrollemønster af patriarkalsk art. Men dermed har vi overset den mulighed, at det, vi i dag kalder mandligt og kvindeligt, kunne deles op på andre måder og kombineres på skiftende og mangfoldig vis. OT og andet godt. Drengenes mere selvhævdende og vidtløftige opførsel i klassen kan på sin side forbindes med deres mere hierarkiske og konkurrencebetonede sociale liv, hvor det at få offentlig beundring og anerkendelse fra drengegruppen øger selvfølelsen, og hvor demonstration af overlegenhed over for pigerne synes at være et centralt element i deres kollektive maskuline identitet.