Chuyen Co Tich Da Trang

Thiếu nữ tự thiết kế váy công chúa như trong truyện cổ tích. Tráng lệ lâu đài Pháp là nguyên mẫu cho truyện cổ tích. Tuyết phủ trắng trên những lâu đài đẹp như truyện cổ tích. Sao Việt trang hoàng nhà cửa như “cổ tích” chuẩn bị đón Giáng Sinh. Tuyết phủ trắng trên những lâu đài đẹp như truyện cổ tích